Tin tức

Nhuộm đen kim loại sắt thép – Tác dụng – Quy trình – Công nghệ – Cơ sở gia công

Nhuộm đen kim loại sắt thép – Tác dụng – Quy trình – Công nghệ – Cơ sở gia công

Nhuộm đen kim loại sắt thép – Tác dụng – Quy trình – Công nghệ – Cơ sở gia công Tác dụng của nhuộm đen sắt thép Nhuộm đen sắt thép là phương pháp sử dụng những sản phẩm hóa học để oxy hóa bề mặt sắt thép, tạo ra lớp phủ chuyển đổi trên bề mặt của sắt thép. Các...

admin 14/05/2018
Kỹ thuật nhuộm đen thép

Kỹ thuật nhuộm đen thép

Kỹ thuật nhuộm đen thép Kỹ thuật nhuộm đen thép – Tác dụng – Quy trình – Công nghệ – Cơ sở gia công – Báo giá – Hình ảnh Kỹ thuật nhuộm đen thép… Kỹ thuật nhuộm đen thép Kỹ thuật nhuộm đen thép Kỹ thuật nhuộm đen thép: Kỹ thuật và tác dụng của nhuộm đen thép...

admin 13/05/2018
Nhuộm đen thép

Nhuộm đen thép

Nhuộm đen thép Nhuộm đen thép – Tác dụng – Quy trình – Công nghệ – Cơ sở gia công – Báo giá – Hình ảnh Nhuộm đen thép Nhuộm đen thép Nhuộm đen thép:   Nhuộm đen sắt thép là phương pháp sử dụng những sản phẩm hóa học để oxy hóa bề mặt sắt thép, tạo ra lớp phủ chuyển đổi...

admin 13/05/2018
Nhuộm đen sắt thép có tác dụng gì?

Nhuộm đen sắt thép có tác dụng gì?

Nhuộm đen sắt thép là gì? Nhuộm đen sắt thép là phương pháp sử dụng những sản phẩm hóa học để oxy hóa bề mặt sắt thép, tạo ra lớp phủ chuyển đổi trên bề mặt của sắt thép. Các chất hóa học được sử dụng trong quá trình nhuộm đen sắt thép bao gồm Surchem B100, B101, BS101...

admin 07/05/2018
Xi mạ là gì?

Xi mạ là gì?

Xi mạ là quá trình điện kết tủa kim loại lên bề mặt nền một lớp phủ có những tính chất cơ lý hóa… đáp ứng được các yêu cầu mong muốn. Xi mạ là quá trình điện kết tủa kim loại lên bề mặt nền một lớp phủ có những tính chất cơ lý hóa… đáp ứng được các yêu...

admin 07/05/2018
1 8 9 10